Kanji Games on the Nintendo DS

From Learning Japanese Wiki (RtKWiki)
Jump to: navigation, search

Game List

 1. Kanji Sonomama Rakubiki Jiten ( 漢字そのまま楽引き辞典 ) → Kanji-English-Japanese dictionary with a quiz mode.
 2. Minna no DS Seminar Kanpeki Kanji Ryoku
 3. DS Kanji no Shou
 4. Quiz! Nihongo-Ou
 5. Simple DS Series Vol. 10 - The Doko Demo Kanji Quiz
 6. Nazotte Oboeru Otona no Kanji Renshuu
 7. Gakken DS Otona no Gakushuu Kintaichi Sensei no Nihongo Lesson
 8. Kageyama Method - Dennou Hanpuku: Tadashii Kanji Kaki to Rikun
 9. Obunsha Deru-jun Kokugo DS
 10. Hissatsu Kung Fu - Kanji Dragon
 11. Maru Kaite DonDon Oboeru - Kyoui no Tsugawa Shiki Kanji Kioku Jutsu
 12. Ukkari o Nakusou! Bunshou Yomi Training
 13. Zaidan Houjin Nippon Kanji Nouryoku Kentei Kyoukai Kounin - KanKen DS 2 + Jouyou Kanji Jiten
 14. Zaidan Houjin Nippon Kanji Nouryoku Kentei Kyoukai Koushiki Soft - 250-Mannin no KanKen
 15. Yomesou de Yomenai Kanji DS
 16. DS Kageyama Method - Tadashii Kanji Kakitori-Kun - Kondo wa Kanken Taisaku Dayo!
 17. Mondai na Nihongo

Links

Popular Online Merchants

Related Koohii Forum Threads